Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Pareigybių aprašymai

Direktoriaus pareigybės aprašymas
Ikmokyklinio skyriaus vedėjos pareigybės aprašas
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigybės aprašas
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašas

Spec.pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėjo pareigybės aprašas


Mokytojo pareigybės aprašas
Auklėtojo pareigybės aprašas
Logopedo pareigybės aprašas