Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus renginiai 

2017-2018 m.m.

Edukacinis užsiėmimas Šiaulių universiteto Gamtos muziejuje

Įgyvendindamos projektą ,,Tark žodelį – prakalbink paukštelį” auklėtoja Rasa Arlauskienė ir logopedė Silvija Rugenė organizavo ,,Nykštukų“ grupės ugdytinių pažintinę ir edukacinę išvyką į Šiaulių universiteto Gamtos muziejų. Muziejuje eksponuojama daugiau kaip 4000 Lietuvos gyvosios gamtos pavyzdžių, kuriuos sukaupė muziejaus įkūrėjas Stasys Gliaudys.

Edukacinio užsiėmimo metu siekėme supažindinti vaikus su gyvūnijos įvairove, ugdyti pagarbą ir meilę gamtai. Vaikai apžiūrėjo įvairius vabzdžius, drugius, moliuskus, paukščius, žuvis, varliagyvius, roplius ir net egzotinių kraštų (šiltųjų jūrų) gyvūnijos atstovus. Čia, muziejuje, mes pamatėme tikrą grožį – unikalų ir tobulą gamtos sukurtą meną.

Nuoširdžiai dėkojame Šiaulių universiteto socialinių mokslų daktarei docentei Angelijai Mačiukaitei už puikią pažintinę edukacinę išvyką – edukacinį užsiėmimą.

Auklėtoja Rasa Arlauskienė


Šventinis rytmetys ,,Sveikas, Rugsėji!”

 

Rudeniškai apniukusį rugsėjo 1-osios rytą į ikimokyklinio skyriaus salę susirinko šventiškai nusiteikę vaikučiai, tėveliai ir pedagogai. Visi su džiaugsmu ir šypsenomis veiduose pasitiko Mokslo ir žinių dieną – naujuosius mokslo metus. Susirinkusiuosius pasveikino meninio ugdymo mokytoja E. Jurgutienė, o priešmokyklinukas Egbertas padeklamavo šiai progai paruoštą eilėraštį. Į šventę visų pasveikinti atėjo ir mokyklos direktorė R. Lanauskienė, o skyriaus vedėja Ž. Nakčiūnienė pristatė įstaigos pedagoges ir paskelbė vaikučių sąrašus. Visi nekantraudami skirstėsi į savo grupes, kur jų laukė smagus pasibuvimas, susipažinimas su naujais draugais ir auklėtojomis.

Sveikiname visus su naujaisiais mokslo metais, linkime sėkmės, stiprybės, darnos ir supratimo!