Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Ugdymo organizavimas

 1. mokslo metų pradžia/ugdomojo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.;

 2. trimestrų trukmė:

2.1. pirmasis trimestras – 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. lapkričio 30 d.;

2.2. antrasis trimestras – 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. kovo 9 d.;  

2.3. trečiasis trimestras – 2018 m. kovo 10 d. – 2018 m. birželio 8 d. P - 4 klasių mokiniams, 2018 m. kovo 10 d. – 2018 m. birželio 15 d. 5-10 klasių mokiniams. 

             ATOSTOGOS:

Atostogų pavadinimas

Klasė

Atostogų pradžia

Atostogų pabaiga

Į mokyklą

Rudens atostogos

P-10

2017-10-30

2017-11-03

2017-11-06

Žiemos (Kalėdų)

P-10

2017-12-27

2018-01-03

2018-01-04

Papildomos

P-4

2018-01-04

2018-01-05

2018-01-08

Žiemos

P-10

2018-02-19

2018-02-23

2018-02-26

Pavasario (Velykų) ir papildomos

P-10

2018-04-03

2018-04-06

2018-04-09

P-4

2018-04-30

2018-05-04

2018-05-07


Vasaros

P-4

2018-06-11

2018-08-31

 

5-10

2018-06-18

2018-08-31

  UGDYMO TRUKMĖ:

1. P-4 klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų;

2. 5-10 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

PAMOKŲ LAIKAS:

 1.  pamoka – 8.30 – 9.10;

 2.  pamoka – 9.25 – 10.05;                                             

 3.  pamoka – 10.20 – 11.00;

 4.  pamoka – 11.15 – 11.55;

 5.  pamoka – 12.20 – 13.00;

 6. pamoka – 13.25 – 14.

 7.  pamoka – 14.15 – 14

Mokyklos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti P-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių ir daugiau, į mokyklą gali neiti 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.