Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 


Ugdymo planas

Mokinių vertinimo sistema

Tėvams (globėjams)

Mokiniams 

Dokumentai mokytojamsANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS


Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas 

Elektroninio dienyno nuostatai