Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Pedagogai

Laima Juozapavičienė - specialioji pedagogė

Aušra Senkauskienė - specialioji pedagogė

Justina Steckytė - psichologė

Aušra Varneckienė - psichologė

Gediminas Krūmas - socialinis pedagogas, dorinio ugdymo mokytojas

Levita Bielskienė - bibliotekos vedėja

Logopedai:

Živilė Bielskienė

Eugenija Jakimavičienė

Violeta Matakienė

Jolanta Žukauskienė

Pradinio ugdymo mokytojos, logopedės

Loreta Baltūsienė

Laimutė Gutauskienė

Vilma Beinorienė

Rimutė Ledauskienė

Ingrida Miceikienė

Rasa Poškevičienė

Jurgita Steckytė

JūraTėvelė

Renata Vyšniauskienė, ankstyv. anglų.k. mokytoja

Inga Zykienė

Lietuvių kalbos mokytojos

Eglė Masiulytė

Indrė Zakienė

Ieva Juozapavičiūtė

Matematikos mokytojos

Jūratė Bučienė, fizikos, žmogaus saugos mokytoja

Laimutė Slavickienė

Asta Budraitienė

Dalykų mokytojai

Laima Šedienė - istorijos mokytoja

Bernadeta Sabatauskė - geografijos mokytoja

Rasa Kavaliauskienė - anglų kalbos mokytoja

Nomeda Medžiaušienė - informacinių technologijų mokytoja

Virginija Liucija Baliutavičienė - kūno kultūros mokytoja

Vitalija Kučienė-muzikos mokytoja

Laima Pastoraitė - gamtos mokslų mokytoja

Arnolda Kapačinskienė - muzikos ir šokio mokytoja

Technologijų mokytojai

Giedrė Grigaitienė

Raimondas Gabrielaitis

Rasa Linkevičienė

Auklėtojai

Rasa Arlauskienė

Janina Balsevičienė

Aristida Buivydienė

Viliūnė Čiomėnienė

Raimonda Galkuvienė

Ilona Garalevičienė

Daiva Gaškauskienė

Giedrė Grigaitienė

Remigijus JUozapavičius

Meilutė Kateivienė

Joana Kravčenkienė

Vitalija Kučienė

Aurelija Kulikauskienė

Arnas Laugalys

Rimantas LIukonevičius

Vanda Miciuvienė

Virginija Neverdauskienė

Vilma Milčinauskienė

Nerijus Ostrauskas

Richardas Povilauskas

Vaida Šimaitienė

Jūratė Sruogytė

Rasa Šukienė

Redas ŠVambaris

Daina Valiūnaitė