Šiaulių logopedinė mokykla

                               

 

Ugdymo proceso organizavimo trukmė 

Ugdymo organizavimas:

1. Mokslo metų pradžia/ugdomojo proceso pradžia – 2016 m. rugsėjo 1 d.

2. Trimestrų trukmė:

2.1. pirmasis trimestras – 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. lapkričio 30 d.

2.2. antrasis trimestras – 2016 m. gruodžio 1 d. – 2017 m. vasario 28 d.  

2.3. trečiasis trimestras – 2017 m. kovo 1 d. – 2017 m. gegužės 30 d. P-5 klasių mokiniams, 2017 m. birželio 2 d. 6-10 klasių mokiniams.

3. Atostogos:

Atostogų pavadinimas

  Klasė

Atostogų pradžia

Atostogų pabaiga

Į mokyklą

Rudens atostogos

P-10

Spalio 31d.

Lapkričio 4d.

Lapkričio 7d.

Žiemos (Kalėdų)

P-10

Gruodžio 27d.

Sausio 6d.

Sausios 9d.

Žiemos ir papildomos

P-5

Vasario 17d.

Vasario 24d.

Vasario 27d.

Žiemos

6-10

Vasario 17d

Vasario 17d.

Vasario 20d.

Pavasario (Velykų) ir papildomos

P-5


Balandžio 10d.

Balandžio 24d.

Balandžio 25d.


6-10

Balandžio 10d

Balandžio 14d

Balandžio 18d

Vasaros

P-5

Gegužės 31d.

Rugpjūčio 31d.P-10

Birželio 5d.*

Rugpjūčio 31d.


Pastaba - * 10-ųjų klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

          
5. Ugdymo trukmė savaitėmis – P-5 klasių mokiniams – 32 savaitės, 6-10 klasių mokiniams - 34 savaitės.
4. Ugdymo proceso pabaiga – 2017 m. gegužės 30 d. – P-5 klasių mokiniams, 2017 m. birželio 2 d. – 6-10 klasių mokiniams.Pastaba - * 10-ųjų klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko  pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.        

6. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

6.1. Pamokų laikas:

6.1.1. 1 pamoka – 8.30 – 9.10;

6.1.2. 2 pamoka – 9.25 – 10.05;                             

6.1.3. 3 pamoka – 10.20 – 11.00;

6.1.4. 4 pamoka – 11.15 – 11.55;

6.1.5. 5 pamoka – 12.20 – 13.00;

6.1.6. 6 pamoka – 13.25 – 14.05;

6.1.7. 7 pamoka – 14.15 – 14.55.

7. Mokyklos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

8. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti P-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių ir daugiau, į mokyklą gali neiti 6-10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.